random1.jpg

DTM+ staat in voor:

Totale begeleiding van GPS of  UTS gestuurd grondverzet of slipvorm Paving

  • opmaken van een Digitaal Terrein Model (DTM): dit van een bestaande toestand vastgelegd door een opmeting of een reeds bestaand 2D plan waarvan een 3D plan gemaakt wordt.
  • het omzetten van de plannen naar de nodige bestanden voor machinebesturing, dit voor alle merken in de bestanden die nodig zijn voor de machine.
  • het opvolgen van het grondverzet, hieronder te verstaan: uitzetwerken, opmetingen, …
  • begeleiding van machinisten

 

Dit voor aanleg van parken, golfterreinen, landschappen, funderingen, verkavelingen, bufferbekkens, waterlopen, infrastructuur, waterbouw, uitgraven van bouwputten, ophoging van terreinen dit met een duidelijk vooraf bepaald niveau en nodige hellingen.

DTM+ staat steeds tot uw dienst om efficiënter en productiever te gaan werken en uren handmatig meet en uitzetwerk te reduceren.